Home | Giesbers Gebiedsontwikkeling

Gertrudisoord en Westrik, Prinsenbeek

Klik op bovenstaande afbeelding voor een vergroting

Opdrachtgever: 
eigen ontwikkeling
Realisatie: 
Giesbers Wijchen
In samenwerking met: 
Geesink Weusten architecten

Giesbers gaat aan de slag met twee projecten in Prinsenbeek die in nauwe samenhang ontwikkeld en gebouwd gaan worden. Aan het Gertrudisoord komen 20 sociale grondgebonden huurwoningen, aan de Westrik ligt een stuk weiland waar op termijn 150 tot 200 woningen gerealiseerd gaan worden. In overleg met diverse vertegenwoordigers uit het dorp gaat de gemeente een ontwikkelagenda voor Prinsenbeek opstellen, met een ruimtelijke koers voor de toekomst. 

Levensloopbestendig

Van de 20 grondgebonden woningen aan het Gertrudisoord zijn er minimaal 13 bedoeld voor senioren, met een slaap- en badkamer op de begane grond. Aan de westzijde van het plan komen woningen voor gezinnen. Alle woningen zijn levensloopbestendig of daarop voorbereid. Eind april heeft de eerste buurtbijeenkomst plaatsgevonden waar de huurders en direct omwonenden werden meegenomen in de ontwikkelingsplannen.

Ontwikkelagenda

Voor de locatie Westrik is nog geen concreet plan, maar in de ontwikkelagenda komt deze locatie in aanmerking voor woningbouw. Uit onderzoek is gebleken dat er in Prinsenbeek behoefte is aan betaalbare woningen voor senioren en starters, met name in de huursector. Op korte termijn wordt onderzocht hoe het dorp zich in de toekomst ruimtelijk zou moeten ontwikkelen. Daarbij worden vanzelfsprekend de grote veranderingen in de zorg betrokken, maar ook de demografische ontwikkeling van Prinsenbeek en de kwaliteit van de huidige woningen in het dorp. Gemeente Breda spreekt hierover met diverse vertegenwoordigers uit het dorp en ontwikkelaars. Deze uitkomsten zijn van invloed op de soort woningen die er gebouwd gaan worden.

Blauwe Draad

De ontwikkeling van Westrik in Prinsenbeek gaat volgens de Blauwe Draad, een geheel eigen, procesmatige en integrale aanpak van Giesbers. De Blauwe Draad geldt als een richtsnoer dat ervoor zorgt dat alle bij een project betrokken partijen vroegtijdig hun inbreng hebben in het proces, in staat worden gesteld om met inventieve oplossingen te komen en samen het proces dragen. Met als uiteindelijk resultaat kwaliteitsverbetering, een vlot en efficiënt verloop van het project en draagvlak bij alle betrokkenen, dus ook de omgeving.