Home | Giesbers Gebiedsontwikkeling

Visie duurzaamheid

Oorkonde 
ministerie VROM

Langdurige betrokkenheid is een must.
‘Voor een duurzame ontwikkeling van een gebied is langdurige betrokkenheid als ontwikkelaar een must’, meent John de Beijer. Op IJsseloord 2 en PARK15 (was Betuws Bedrijvenpark) heeft Giesbers Gebiedsontwikkeling deze filosofie tot in detail uitgevoerd. Het bedrijf heeft het ‘landlordprincipe’ ontwikkeld, waarbij de ontwikkelaar zorg draagt voor een langdurige en daarmee duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het totale gebied. Daarmee wordt meerwaarde gecreëerd voor alle belanghebbenden. John de Beijer: ‘Medewerkers kunnen uitstekend functioneren in een prettig en groen ingericht businesspark en presteren daardoor beter. Dit komt de gebieds- en vastgoedwaarde op lange termijn ten goede.’

Het realiseren en onderhouden van draagvlak bij gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler voor Giesbers Gebiedsontwikkeling. Hiermee borduurt het bedrijf voort op de door de Giesbers Groep ontwikkelde ‘Blauwe Draad’. Bij deze bedrijfsfilosofie staat de werkelijke vraag van alle belanghebbenden (omwonenden, opdrachtgevers, marktpartijen, gebruikers en maatschappelijke organisaties) centraal voor een gestructureerde procesmatige aanpak.

Voor deze aanpak en de ontwikkeling van PARK15 Logistics heeft Giesbers Gebiedsontwikkeling recent een oorkonde ontvangen van de minister van VROM.